Mijn moeder overleed op 13 januari 2011. Via de begrafenisondernemer kwam ik in contact met Maurice van der Put, die haar uitvaart dienst heeft geleid. Daaraan voorafgaand heeft Maurice van der Put een gesprek bij mijn moeder thuis gevoerd met mijn broer, mijn man en mij over mijn moeder en welke dienst het beste bij haar zou passen. De uitvaart was erg mooi; simpel en waarachtig. Maurice zei mij daarna dat ik hem altijd kon bellen.

Op 22 februari 2012 heb ik Maurice van der Put gebeld en op 7 maart 2012 had ik het eerste gesprek met hem. Tot op heden heb ik die gesprekken met hem op gezette tijden. Voor mij is het verlies van mijn moeder erg ingrijpend. Daarnaast heb ik moeite met het feit dat de (naaste) omgeving al heel snel na het overlijden doet alsof er niets is gebeurd. Dat laatste klopt niet. Ik vind mijzelf structureel veranderd en mijn mensbeeld is er niet op vooruit gegaan.

In de gesprekken met Maurice kan ik mij uiten en mijn gevoelens verwoorden. Hij luistert, is rustig, begrijpt veel en geeft advies. Daarna denk ik over dat advies na en doe ermee wat mij goed lijkt. Voor mij is het contact met hem een leidraad in een chaos.

Verhaal meneer Staube

Inleiding:

Dit is een verhaal ,verteld door een 92-jarige man die ik als pastor al weer 11 jaar elke maand bezoek. Voor hem is geloof een belangrijk richtingwijzer in het leven. Dit gold ook voor zijn vrouw die ik ook gekend heb; ze is op 2 april 2010 overleden. Toen ik met hem sprak over deze website heb ik hem gevraagd of hij iets over zijn geloof en leven wilde vertellen. Hij zei dat hij dit graag wilde, omdat hij ook aan anderen en met name aan zijn (klein)kinderen wil doorgeven dat geloven niet vanzelf gaat. Je moet er iets voor doen, maar het kan wel een belangrijke motor in het leven zijn. Zijn ogen zijn niet zo best meer, vandaar dat ik zelf het verhaal schrijf nadat ik hem geïnterviewd heb en hij zijn toestemming gaf om het te plaatsen op deze site. Het ie een lange leven dus een lang intens verhaal, neem er rustig de tijd voor. Voor het verhaal zelf moet u doorklikken.

Lees hier het hele verhaal