Reactie gedachtenis dienst

Reacties herdenkingsdienst Yarden-Crematorium Ockenburgh 26 sept. 2013
(transcriptie van een getypte brief)
Ik wil u allen die aan de herdenkingsdienst van 26 september 2013 hebben meegewerkt zeer hartelijk dank zeggen. Het was voor mij en het bevriende echtpaar dat mij begeleidde een meer dan hartverwarmende gebeurtenis.
Toen ik uw uitnodiging ontving voor deze bijeenkomst dacht ik: "Moet ik hier aan mee gaan doen?"
Wat was ik dankbaar dat ik er met mijn vrienden over gesproken had en zij mij direct meedeelden : "Wij gaan met je mee."
De ontvangst, het betreden van de aula, het was voor mij als een warme deken die over mij heen kwam. Wat een zorg heeft u daar aan besteed.
De woorden van de heer van der Put, zijn verhaal over de bomen, het heeft mij meer dan gesterkt in mijn verdriet.
De projectie van beelden, de zang van deze nog zo jonge vrouw met een zo'n ingehouden begeleiding van slechts één gitaar, het heeft mij bemoedigd en mij gesteund.
Mijn vrouw die ik kwam herdenken, haar kaars ging zonder enige aanleiding en waarschuwing in de nacht van 10 op11 september 2012 uit. De kaars die ik mocht aansteken zal mijn verdere levenspad zeker blijven verlichten!
De door u aangeboden herdenkingsdienst zal mij en ik hoop ook voor de vele andere aanwezigen in onze herinnering gegrift blijven.
Ik wil u allen die deze avond mogelijk hebben gemaakt nogmaals danken voor uw inzet en uw tijd die u hiervoor beschikbaar heeft gesteld.
Verblijf ik met een gevoel van ingehouden vrede, dat het mogelijk was om met zoveel gelijk gestemden dit te hebben mogen delen.

Met een vriendelijke groet en een dank u wel,

Hoogachtend,
W.C.M.

(transcriptie van een handgeschreven brief)

Mijne heren,

Mede namens mijn zoon wil ik u hartelijk danken voor de prachtige herdenkingsdienst op 26 september jl.
Ik heb van het begin tot het eind gehuild, ik mis mijn man zo erg, maar ondanks mijn verdriet had ik deze avond voor geen goud willen missen.
De ontvangst, de prachtige aula en ontvangstkamer, de woorden van de pastor, de zang, het heeft een diepe, diepe indruk bij ons achtergelaten.
Heel veel dank.

J. S.

Dank voor de mooie en sobere herdenkingsbijeenkomst gisteravond bij Yarden en jouw respectvolle aandeel daarin. Wij kwamen apart uit Groningen vanwege mijn broer Date (61) die half juni 2011 plots overleed in zijn appartementje aan de Zuidwal en pas dinsdags gevonden werd. Hij was lang aan de drank geweest en had juist de laatste jaren de weg naar een normaler leven teruggevonden.
N.N.