Ik heb er zin in!

Bij spiritualiteit worden niet alleen woorden gebruikt maar ook vaak beelden.
Het beeld waar we mee willen beginnen is dat van de boom. Waarom?

Soms kunnen mensen lijken op een boom die geworteld is in de grond en die hieruit zijn krachten haalt. Je heb grond onder je voeten en je weet je gedragen.

Ik moet dan denken aan een tekst uit Psalm 1, 2-3. Deze vertelt van de mens die “vreugde beleeft aan de wet van de Heer. Dag en nacht daaruit zacht reciteert. Hij is als een boom geworteld aan stromend water die elk seizoen vrucht draag; nooit zullen zijn bladeren verdorren, alles wat hij doet brengt hij tot een goed einde.”

foto-12.JPG

Als je naar de mens kijkt als naar een boom dan is hij/zij geworteld, je hebt grond onder je voeten die je draagt én houvast geeft. Soms wordt wel eens gezegd dit is ‘heilige grond’. Dit is voor mij van belang.

Wat is voor jou belangrijk in het leven? Welk grond, idealen, verlangens dragen jou? Wat geeft je kracht en richting in je leven? Of je kunt zeggen: waar sta je voor? Wat is belangrijk en hoe wil je dat mensen naar je kijken? Soms kan een muziekstuk ook iets verwoorden wat je zelf niet goed zeggen kunt.Ik heb er zin in (2)

De Psalmen behoren tot de meest geliefde delen van de Bijbel. Dat is omdat ze niet zozeer over God gaan. De Psalmen gaan vooral over de mens en zijn of haar, soms problematische, relatie met God. Maar ook; de mens en de omstandigheden waarin deze verkeert: van hoogtepunten waarin het leven niet op kan, tot enorme diepten van godverlatenheid. Daarom zijn er ook zoveel verschillende psalmen.

De bekendste psalm is Psalm 23. Deze behoort tot de vertrouwenspsalmen. Het is een lied dat een en al vertrouwen uitstraalt: “De HEER is mijn herder, het ontbreek mij aan niets!” begint het eerste deel. Het tweede deel van de psalm straalt overvloed en luxe uit: “U zalft mijn hoofd met olie”. Er is sprake van een uitgebreide maaltijd waarbij de gasten met geurige olie worden verwend. Het kan niet op.

Bij het lezen van Psalm 23 denken we misschien onwillekeurig aan een herder die zijn kudde in een idyllisch landschap laat grazen. De werkelijkheid was vaak wat minder romantisch. Schaapherders waren - en zijn – meestal te vinden in de steppe, het overgangsgebied tussen de vruchtbare landbouwgronden en de woestijn. Vaak moesten ze obstakels als diepe valleien passeren om bij weidegrond te komen. Een mooi beeld van het leven, waarin het ook niet altijd van een leien dakje gaat. Soms moeten we zeggen: “De HEER is mijn herder, maar het ontbreekt mij aan alles.”

Toch weet de psalmist het zeker: de stok en staf van de herder geven troost. Misschien denk je: hoe kunnen een stok en staf nou troost bieden? In de beeldtaal van de psalm staat de stok voor aanmoediging, de stimulans die we soms nodig hebben om door te gaan als de weg ons zwaar valt. De staf is de richtingaanwijzer, een kompas. Deze laat de weg zien die we moeten gaan. De staf staat ook voor de woorden van God die richtinggevend kunnen zijn in het leven.

Toch schuurt er ook iets in deze psalm. Een schaap is een kuddedier bij uitstek. Zijn mensen willoze schapen? Domme kuddedieren? Te vaak is deze psalm door pastoors, predikanten en voorgangers daadwerkelijk een stok geweest om de kudde – de geloofsgemeenschap – bij de les te houden. Tussen gehoorzaamheid aan hen en aan God stond een isgelijkteken.

Waar schaapachtige, kritiekloze volgzaamheid toe leidt zien we maar al te vaak in het nieuws. De voorbeelden zijn legio. Toch laten tegenwoordig mensen, ook gelovige, zich niet meer zo makkelijk de les lezen door hun 'herders'. Hun innerlijke kompas, het hart, is daarbij vaak hun staf, hun máátstaf. Zij voeden het hart met compassie en leren van die voorbeelden en teksten die hen daarin voorgaan. Zij weten zich geleid, maar kunnen daarbij ook kritisch zijn. Hun richtingaanwijzer is niet iets van buitenaf wat hen dwingt, maar komt voort uit een innerlijke bron. Deze is verweven met wie zij ten diepste zijn. Ze zijn geworteld.

De vraag is natuurlijk: wat is jouw kompas? Uit welke bron haal jij je voeding?

Er zijn nog geen berichten.