Historie

Over het ontstaan van de Pastorale Partner. Historisch overzicht en publicaties.

Mensen zijn zoekers naar de betekenis, de zin, van het leven. Daar sta je niet elke dag bij stil. De alledaagsheid en vanzelfsprekendheid wordt onderbroken door ingrijpende ervaringen of gebeurtenissen. Dat kan ziekte zijn, slecht nieuws, wanneer iemand in je naaste omgeving overlijdt, wanneer een relatie verbroken wordt. Die gebeurtenissen kunnen je het zicht benemen. Mensen willen deze ervaringen soms delen met iemand die luistert en meedenkt, wellicht nieuwe perspectieven kan aanreiken. Sommige mensen willen de rode draad in het leven (her)vinden. "Wat doet er echt toe voor mij"? Mensen zoeken hun kracht in eigen spiritualiteit en geloof.

In 2002 heb ik, Maurice van der Put, het initiatief genomen om pastoraal bureau "De Pastorale Partner" op te richten. Aanleiding was mijn ervaring als pastor in verpleeghuizen in de voorgaande 10 jaren. Daar heb ik leren luisteren naar een veelheid aan levensverhalen en hoe geloof zich daarin manifesteerde. De bewoners hebben me geleerd hoe mensen bij te staan en te helpen de eigen levensbeschouwing te verdiepen en verder te ontwikkelen in deze levensfase.

Nu in 2013 zijn er nieuwe ontwikkelingen. Door secularisatie en minder binding dan voorheen aan bestaande levensbeschouwelijke genootschappen zoeken mensen toch individuele begeleiding bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Mensen zoeken dan iemand die goed luistert, meedenkt en de krachtbronnen in het eigen bestaan voedt. Dat kan zijn geloof in jezelf, de ander en de Ander (met een hoofdletter). Bij de Pastorale Partner kunnen mensen hiervoor terecht. Ik richt me meer en meer op de levensverhalen van mensen en wat daarin oplicht als essentieel en als krachtbronnen. We verkennen de betekenis, de "zin" van het eigen bestaan.

De Pastorale Partner kent verschillende vormen van begeleiding.
Mensen kunnen begeleid worden bij de breuklijnen die optreden in het bestaan. Dat kan door pastorale huisbezoeken of een bezoek aan de spreekkamer van de Pastorale Partner.
Ook wordt begeleiding geboden wanneer afscheid genomen moet worden van het leven. Er kan een beroep gedaan worden op stervensbegeleiding en op pastorale uitvaartbegeleiding.
Inmiddels heb ik op dit gebied ruime ervaring opgedaan. Meer dan 2000 keer is vanaf de oprichting van de Pastorale Partner een uitvaart verzorgd. Soms ook als uitvaartspreker. Een archief is opgebouwd. Aan familieleden van overledenen wordt desgevraagd nazorg aangeboden (rouwverwerking). De behoefte aan nazorg neemt toe en soms is het afscheid van een dierbare een begin van een langduriger pastoraal contact.
Met de uitvaartondernemers in de regio is een netwerk opgebouwd en bestaan goede contacten ook voor het verzorgen van gedachtenisdiensten.

Recent is het plan ontstaan mensen bijeen te brengen in lotgenoten groepen, bijvoorbeeld ouders van overleden kinderen. Mensen die dezelfde ervaring delen hebben meer begrip en kunnen elkaar in deze bijeenkomsten steunen en vertellen hoe zij verder gaan op hun levensweg.
Ook zullen kennis- en verdiepingsbijeenkomsten worden georganiseerd in de spreekkamer van de Pastorale Partner (over spiritualiteit, gebed, godsbeelden en Bijbel).

In 2013 is de Pastorale Partner toegetreden tot het werkverband van vrij gevestigd geestelijk verzorgers (WVGV). De landelijk werkzame geestelijk verzorgers in dit verband onderhouden contact en zorgen voor het up to date houden van de scholing en ontwikkeling van de leden.

Juli 2013 is een tweede beroepskracht toegetreden tot de Pastorale Partner.
Ad de Gruijter was 25 jaar lang werkzaam als R.K. geestelijk verzorger in een groot opleidingsziekenhuis en is nu beschikbaar om de activiteiten van de Pastorale Partner mede te ondersteunen.

In deze historische schets blijkt dat er sprake is van een stroomversnelling aan ontwikkelingen en uitbreiding van het aanbod vanuit de "Pastorale Partner"
Mensen vragen zich wel af of pastorale activiteiten wel passen in een "bedrijfsmatige setting" waarin met tarieven wordt gerekend. Wanneer "markt en zakelijkheid" de boventoon zouden voeren, dan is die vraag of kritiek terecht. Met een aanvaardbare tariefstelling om als zelfstandig ondernemer te kunnen functioneren, heeft de praktijk en de groeiende vraag naar begeleiding vanaf 2002 het bestaansrecht van de Pastorale Partner als "bedrijf" bewezen. Dat geldt voor meerdere "eerstelijns" vrij gevestigde geestelijk verzorgers.

Dit historisch overzicht zal in de toekomst zeker aanvulling behoeven. Nu al kunnen we nieuwe ontwikkelingen zien. Zo is in een stad als Den Haag steeds meer behoefte aan zicht op het belang van uitvaartgebruiken en rituelen vanuit diverse levensbeschouwingen. Hoe wordt afscheid genomen in Jodendom, Hindoeïsme en Islam? En speelt de uitvaartbranche hier tijdig en voldoende op in?

Hieronder vindt u een paar artikelen over mijn idealen die in de krant hebben gestaan.

 krant-artikel-02
Bekijk artikel (5 november 2004 Haagsche Courant)

krant-artikel-01
Bekijk artikel (12 oktober 2002 Haagsche Courant)