Activiteiten

Uitvaarten en uitvaartspreker
Wanneer een dierbare overlijdt verzorgen wij op uw verzoek een "pastorale" uitvaart. Er is ruimte voor gebed, voor rituelen, teksten uit onder meer de Bijbel en muziek. Centraal staat het levensverhaal van de overledene en u als zijn of haar naasten. Wie waren wij voor elkaar? Wat heeft het leven gebracht? Wat was belangrijk in het leven van de dierbare van wie afscheid wordt genomen? Hoe kunnen we elkaar loslaten en de overledene toevertrouwen aan de "Eeuwige"?

Om goed afscheid te kunnen nemen vindt met u vooraf een uitgebreid gesprek plaats waarin deze en andere vragen de revue passeren. In samenspraak wordt een afscheidsdienst samengesteld in een voorbereidingsgesprek.

Vooraf kan in een intiem moment afscheid worden genomen in de kleine kring van het gezin, de familie. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor die met u worden besproken,

Op de dag van de begrafenis of crematie kan uw pastorale partner de plechtigheid leiden en ook kan hij als uitvaartspreker optreden mocht u dit om redenen het liefst aan een derde overlaten. Ook kan u ondersteuning vragen bij het opstellen van een door uzelf uit te spreken tekst of gedicht.

Wilt u een beroep op ons doen bel dan: 06 21 59 77 24 of ga naar het contactformulier

Stervensbegeleiding
In de laatste levensfase zoeken mensen soms steun bij de afronding van het leven. De balans van het leven wordt opgemaakt. Wat heeft het leven mij gebracht? Wat is blijven liggen? Waaraan kan en wil ik nog aandacht geven? Wat is nu belangrijk? Kan ik afronden en loslaten? Hoe wil ik afscheid nemen? Ook kan steun gezocht en gevonden worden in vertrouwde (Bijbel)teksten en gelovige rituelen. Gebed kan troost en steun bieden. Uw pastorale partner kan u en uw naasten in deze fase van het leven begeleiden.

Wilt u contact bel dan: 06 21 59 77 24 of ga naar het contactformulier

Pastoraal huisbezoek
Meer dan vroeger geloven mensen op een individuele manier zonder zich te binden aan een kerkgenootschap. Ook hebben mensen kerken verlaten maar daarmee is niet het persoonlijk geloof verloren. En er zijn mensen die fysiek niet in staat zijn deel uit te maken van een gelovige gemeenschap. Het zoeken naar zingeving op basis van persoonlijk geloof vraagt soms om verdieping, om voeding. Uw pastorale partner kan u begeleiden in uw persoonlijke geloofsgroei en in uw spiritualiteit, bij de vragen of twijfels die u hebt en bij het samen zoeken.

Ook kunt een huisbezoek wensen wanneer u door ziekte of een handicap het huis niet kunt verlaten en u in uw ziek-zijn begeleid wilt worden.
U kunt zelf aangeven wat voor type pastoraal huisbezoek u wenst.

Wilt u contact bel dan: 06 21 59 77 24 of ga naar het contactformulier

Kennis en vorming
Wellicht bent u op zoek naar verdieping, kennis, toerusting of wilt u zich nader oriënteren in uw spiritualiteit. Dit jaar willen we het thema 'verwondering' behandelen. Wat is verwondering en hoe kun je leven vanuit verwondering? Daartoe zal er regelmatig een blog verschijnen en informatie worden gedeeld op onze Facebookpagina. De nieuwe spreek- en luisterkamer aan de Beeklaan zal in de toekomst worden gebruikt om met elkaar daarover in gesprek te gaan. Maar misschien wilt u al eerder met ons daarover spreken of heeft u vragen. Neem dan gerust contact met ons op.

Telefonisch (06 21 59 77 24) of via het contactformulier